Wydrukuj tę stronę

Dialog dla województwa

Przewodniczący rad gmin i powiatów Opolszczyzny chcą ściślej ze sobą współpracować. Dzięki inicjatywie przewodniczącego sejmiku województwa opolskiego Rafała Bartka zorganizowano konwent. Pierwsze obrady poświęcone były przygotowaniom Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz pracom nad Regionalnym Programem Operacyjnym.

Pomysłodawca zorganizowania „Pierwszego Konwentu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmiku z województwa opolskiego” Rafał Bartek zaznacza, że inauguracyjne spotkanie to dyskusja oraz dowiedzenie się czego oczekują przewodniczący np. od sejmiku województwa opolskiego czy urzędu marszałkowskiego. - Konwenty mają dobywać się co pół roku i jest to ewenement na skalę kraju. – W pierwszej kolejności chcemy dowiedzieć się, jakie są problemy rad. Po ich zdefiniowaniu będziemy kierować pytania do posłów czy poszczególnych ministerstw. Chcemy przestawić im to z czym borykają się nasi mieszkańcy i przedstawiciele poszczególnych miejscowości – dodaje Rafał Bartek.
Jednym z tematów obok prac nad strategią dla województwa było również poinformowanie radnych o pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym. – Kolejne tematy poruszane dziś to przekładanie kompetencji bez środków. Samorządy muszą zrezygnować z inwestycji na rzecz tego, że muszą dokładać do edukacji np. w związku z podwyższeniem płac dla nauczycieli. Wiemy, że powinni oni więcej zarabiać. Rząd jednak podejmuje decyzje o wzroście wynagrodzeń, a przy tym nie przekazuje gminom na to pieniędzy – tłumaczy Rafał Bartek.
W trakcie pierwszego konwentu przewodniczący mieli okazję wysłuchać m.in. Waldemara Zadkę, dyrektora Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Przewodniczący spotkali się również z zarządem województwa opolskiego. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła powiedział. – Ważne jest to, aby ludzie się ze sobą poznawali. W każdej gminie są różne problemy, a te mają różną skale. Dziś nie chcemy skupić się tylko na bolączkach. Dla nas wyzwaniem jest przyszłość i rozwój. Zapraszam do wspólnej dyskusji, aby jako samorząd województwa dowiedzieć się, na co należy postawić akcent w rozwoju poszczególnych miejscowości. Pracujemy nad strategią, opracowujemy projekty kluczowe. Chcemy aby zrodziły się uchwały dotyczące m.in. czystego powietrza czy wprowadzenia ustawy krajobrazowej dla całego województwa. Jestem przekonany, że powinniśmy zadbać o to, żeby w naszej wspólnej przestrzeni nie było takiego chaosu jaki jest teraz – dodaje Andrzej Buła.

pw
Źródło: www.opolskie.pl
(ski)

Czytany 129 razy

Artykuły powiązane