Zabytkowy hangar w Czyżynach wypięknieje

Zabytkowy hangar w krakowskich Czyżynach czeka gruntowny remont. W ramach projektu rewitalizacji zaplanowano m.in. wykonanie prac modernizacyjnych w hangarze i budynku dawnej kotłowni. Umowę dotyczącą projektu podpisał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

2343244ol

Budynek hangaru w Czyżynach powstał w 1931 roku jako cywilny port lotniczy Krakowa – przodek lotniska w Balicach. W czasie II wojny światowej hangar uległ dużym zniszczeniom, ale został szybko odbudowany i pełnił funkcję portu lotniczego do 1963 roku. Po tym jak stracił funkcje użytkowe, hangar przez wiele lat niszczał i popadał w zapomnienie.
Teraz, dzięki projektowi rewitalizacji hangar w pełni odzyska dawny blask. Projekt obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę hangaru wraz z odtworzeniem zniszczonej oryginalnej przybudówki, przebudowę i rozbudowę istniejącej kotłowni i jej adaptację na cele muzealne, wykonanie podziemnego łącznika między hangarem i kotłownią, wykonanie niezbędnych instalacji oraz zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji. Całkowity koszt projektu to ponad 16 mln złotych.
- Cieszę się, że dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to niezwykłe miejsce wypięknieje. Suma przeznaczona na ten cel to ponad 5 mln złotych – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.
Remont ma zostać ukończony w 2021 roku. Dzięki rewitalizacji miejsce nie tylko zyska nowe oblicze – stanie się też nową, atrakcyjną przestrzenią, służącą mieszkańcom i zwiedzającym.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Czytany 123 razy