Współpraca ze stanem Nevada

Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego spotkał się z kilkunastoosobową delegacją Uniwersytetu Stanu Nevada w Reno. W spotkaniu uczestniczyli także Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Aleksandra Hanzel, zastępca dyrektora ds. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej.

5415777

W skład delegacji weszły nie tylko władze Wydziału Ekonomii, ale również profesorowie i studenci. Delegacja przebywała w Polsce w związku ze współpracą Uniwersytetu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Goście wezmą udział w II sympozjum naukowym, organizowanym przy wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu „New Economy Lab”. Zostanie ono poświęcone zagadnieniom: przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego oraz polityk publicznych.
 – Cieszę się, że współpraca Mazowsza ze stanem Nevada rozwija się na wielu ważnych dla obydwu stron płaszczyznach. Szczególnie istotne dla samorządu województwa jest zaangażowanie w promocję innowacji i nowatorskich rozwiązań. Warto podkreślić, że dzięki naszej współpracy dwa start-upy z Mazowsza wezmą udział w programie akceleracyjnym Nevada-Mazovia Acceleration Bridge – Struzik.  
Współpraca ze Stanem Nevada
Marszałek przedstawił delegacji województwo mazowieckie oraz jego potencjał naukowy i ekonomiczny. Scharakteryzował nasz region w kontekście polskim oraz europejskim. Zwrócił też uwagę na rangę i skalę przemian społeczno–gospodarczych w ostatnich 30 latach, a przede wszystkim tych, które nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja na temat polityki spójności, jako instrumentu wyrównującego różnice społeczno-polityczne na Mazowszu, spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Bliska współpraca województwa mazowieckiego ze stanem Nevada jest wynikiem podpisanego w 2018 r. listu intencyjnego oraz programu współpracy w zakresie wspierania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)

Czytany 138 razy