Pełnomocnik rządu RFN z wizytą w urzędzie marszałkowskim

Wizytę na Warmii i Mazurach złożył Bernd Fabritius, pałnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i przesiedleńców.

85439a

- Warmia i Mazury pod względem historycznym są regionem wyjątkowym — mówił podczas spotkania marszałek Brzezin. — Splatały się tu losy wielu narodów i grup etnicznych, pozostawiając po sobie unikatowe połączenie kulturowe, o które dziś musimy dbać wspólnie.
Znaczną uwagę poświęcono kwestii przyszłości pałacu w Sztynorcie, dawnej siedziby rodu Lehndorffów. Budynek, będący pod opieką Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, po wielu latach doczekał się wsparcia. W ubiegłym roku Bundestag zdecydował o przekazaniu kwoty 500 tys. euro na rewitalizację obiektu. To nie jedyne pieniądze, dzięki którym pałac zmienia swe oblicze – fundacja otrzymała 150 tys. zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 20 tys. zł od warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków.
O wyjątkowej historii obiektu nie trzeba nikogo przekonywać. W trakcie prowadzonych niedawno prac konserwatorskich, odkryto jego kolejną tajemnicę - alegoryczne XVII-wieczne malowidło, przedstawiające m. in. herby Lehndorffów i Doenhoffów.  Bernd Fabritius w imieniu rządu federalnego wyraził wolę dalszego, wymiernego wsparcia działań przywracających pałacowi dawny blask.
Pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców wziął również udział w posiedzeniu Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem spotkania było poznanie problemów i potrzeb mniejszości niemieckiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
- Od początku swojej działalności stowarzyszenia niemieckie nawiązały dobrą współpracę z lokalnymi samorządami. To one były inicjatorami partnerstwa miast, gmin i powiatów ze swoimi odpowiednikami w Niemczech. Samorząd Województwa już od dawna zajmuje się problemami mniejszości narodowych i etnicznych w województwie. Jako jedyne województwo w Polsce mamy Komisję ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego która zajmuje się rozpatrywaniem potrzeb i inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzacją kultury i języka, integracją i współpraca na rzecz rozwoju tych środowisk. Obecność tak ważnego gościa potwierdza tylko słuszność i celowość działania Komisji – powiedział Jarosław Słoma, przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)