Oczyszczacze powietrza dla śląskich przedszkoli

Zarząd województwa śląskiego  już latem informował o kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, w ramach której zaplanował zaopatrzenie przedszkoli w 500 oczyszczaczy. We wrześniu urząd marszałkowski zorganizował nabór zgłoszeń, po zakończeniu którego zakwalifikował do udziału w projekcie 121 przedszkoli z 41 gmin na terenie województwa. W tym tygodniu podczas sesji sejmiku śląskiego, radni wojewódzcy podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia 675,6 tys. zł na ten cel.

- Podstawowym działaniem w ramach przedsięwzięcia jest przeprowadzenie w przedszkolach na terenie województwa akcji edukacyjnej, mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli pracujących w przedszkolach - informuje urząd marszałkowski.
Wyliczono, że działaniami edukacyjnymi objętych zostanie ok. 14 tys. dzieci. Oprócz oczyszczaczy wszystkie zakwalifikowane do akcji przedszkola dostaną materiały edukacyjne ułatwiające wprowadzenie dzieci w tematy zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją i zachowań prozdrowotnych. Jednym z takich materiałów będzie bajka animowana, przygotowana na podstawie przedstawienia teatralnego "Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu".
Aktualnie realizowana jest druga edycja akcji, która potrwa do połowy 2020 roku. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku i Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)