V Dolnośląski Kongres Obywatelski

Perspektywy współpracy dolnośląskich organizacji pozarządowych z samorządami były głównymi tematami piątej edycji kongresu obywatelskiego, który odbył się w Krzyżowej. W spotkaniu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

5343456

Spotkanie, określane jako  największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku zgromadziło wiele środowisk. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, a także kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i obywateli.
Podczas spotkania, które było okazją do uczczenia jubileuszy 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego", odbyło się 11 paneli dyskusyjnych i debata plenarna pod hasłem "Wyzwania dla kolejnych pokoleń".
- Silny samorząd to silna Polska. Jednak pamiętajmy o tym, że siła samorządu w dużej mierze wynika z aktywności mieszkańców i reprezentujących ich organizacji samorządowych – mówił Przybylski.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)