Dolny Śląsk zacieśnia współpracę z czeskimi regionami

Obradowali członkowie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Wybrano nowe władze Zgromadzenia Ogólnego EUWT, czyli m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Tę drugą funkcję powierzono jednemu z dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. EUWT Novum założyli: władze województwa dolnośląskiego oraz czeskich regionów pogranicza.

465n67y1

Do najważniejszych zadań ugrupowania należy m.in. wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych oraz zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych.
- Podczas spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania ugrupowania i zadecydowaliśmy o udziale w nowych projektach dotyczących m.in. wejścia na transgraniczny rynek pracy – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Istotnym punktem obrad były: wybór nowych władz Zgromadzenia Ogólnego EUWT. Dotychczas funkcję przewodniczącego pełnił dolnośląski marszałek Cezary Przybylski, wiceprzewodniczącym był natomiast Martin Půta z Kraju Libereckiego. Nową przewodniczącą została Radka Loučková Kotasová z zarządu Kraju Libereckiego. Jej zastępcą wybrano Karola Przywarę - dyrektora Wydziału Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
- EUWT jest jedną z płaszczyzn do zacieśniania naszych przyjacielskich relacji z Czechami i realizowania ważnych projektów transgranicznych w obszarach turystyki, kultury, edukacji i transportu. Podczas dzisiejszego spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania Ugrupowania i zadecydowaliśmy o udziale w nowych projektach dotyczących m.in. wejścia na transgraniczny rynek pracy – informuje Przybylski.
Założycielami EUWT Novum są: Województwo Dolnośląskie, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Euroregion Nisa – Stowarzyszenie Regionalne oraz Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 152 razy