Przedstawiciel rządu Flandrii w Wielkopolsce

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego spotkał się z Dreisem Willemsem, nowym przedstawicielem generalnym rządu Flandrii w Polsce i Krajach Bałtyckich. Jak podkreślił Dreis Willems, nieprzypadkowo wybrał Wielkopolskę jako pierwszy cel swojej wizyty po objęciu stanowiska.

13121455

Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze, w Poznaniu znajduje się Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii, po drugie – funkcjonuje tu bardzo dobrze rozwijająca się filologia niderlandzka. Willems przypomniał, że w Belgii polityka zagraniczna została zregionalizowana, co w praktyce oznacza, że Flandria jako region ma szerokie kompetencje w tym zakresie oraz możliwość zawierania porozumień o współpracy na szczeblu rządowym. Podkreślił przy tym, że także współpraca regionalna, w tym z Wielkopolską, jest dla Flandrii równie ważna. – Obecnie mamy dobry moment, by ożywić wzajemne kontakty, ponieważ rozpoczynają się prace nad nowym dwuletnim Programem Wykonawczym do wspomnianej umowy – powiedział Dreis Willems.
Uczestnicy spotkania poruszyli również inne tematy. Wojciech Jankowiak odniósł się do zasad prowadzenia współpracy zagranicznej, informując gościa z Flandrii, że w Polsce regiony, chcąc rozwijać współpracę z partnerami z zagranicy na podstawie oficjalnych umów, są zobligowane do uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wicemarszałek Jankowiak wskazał dziedziny, w których Wielkopolska najczęściej realizuje wspólne inicjatywy z partnerskimi regionami: gospodarka, ochrona środowiska, edukacja, kultura, wymiany młodzieżowe, ale także opieka nad osobami starszymi.
Obydwaj rozmówcy dyskutowali również na temat ewentualnych perspektyw utworzenia połączenia lotniczego Poznania z Brukselą, ponadto – w odpowiedzi na duże zainteresowanie Dreisa Willemsa zagadnieniami infrastruktury kolejowej –  Jankowiak przedstawił najważniejsze inwestycje planowane i realizowane obecnie w województwie wielkopolskim.

Źródło: www.umww.pl
(ski)

Czytany 146 razy