Quady dla wrocławskiej policji

W ramach współpracy i troski o bezpieczeństwo publiczne samorząd województwa dolnośląskiego przekazał policjantom z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu dwa quady. Pojazdy kosztowały 120 tysięcy złotych, a ich zakup został sfinansowany w całości z budżetu województwa.

43343542

Dolnośląski samorząd od lat współpracuje z policją zarówno finansując zakup niezbędnego do codziennej pracy sprzętu jak i uczestnicząc w rozmaitych programach informacyjnych i profilaktycznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.
Dzięki tej współpracy policjanci zostali w ciągu ostatnich lat wyposażeni m.in. w ultralekki samolot wyposażony w specjalistyczną kamerę do monitoringu bezpieczeństwa, poduszkowiec umożliwiający poruszanie się w trudnym terenie, czy pojazd z wyposażeniem dla antyterrorystów. Dodatkowo dofinansowane zostały takie inicjatywy jak patrole rowerowe, szkolenia dla policjantów i sprzęt dla techniki kryminalistycznej.
Współpraca z KWP we Wrocławiu opiera się również na działaniach w ramach programu „Bezpieczny Senior” oraz „Bezpieczny Dolnoślązak”, które ukierunkowane są na zwiększenie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno u najmłodszych jak i u seniorów. W tym roku podpisane zostało także porozumienie, które dotyczy prowadzenia wspólnych działań na rzecz podniesienia świadomości rodziców w sprawie zażywania przez młodzież narkotyków i dopalaczy.

Źródło: www.dolnyslask.pl
(ski)