Inwestorzy z Chin zainteresowani Warmią i Mazurami

Na zaproszenie marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina na konferencji proinwestycyjnej spotkali się przy jednym stole samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji wsparcia biznesu z Polski i Chin. Przedmiotem rozmów były nowe projekty gospodarcze oraz rozwój już istniejących.

432

Polsko-Chińska Generalna Izba Handlowa (SinoCham) jest dwustronną organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy handlowe członków w niej stowarzyszonych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Celem SinoCham jest wsparcie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową oraz ochrona i wsparcie polskich interesów gospodarczych w Chinach i chińskich interesów gospodarczych w Polsce, rozwój przedsiębiorczości i postępu gospodarczego, w tym poprzez rozwój i rozpowszechnianie narodowych tradycji Polski i Chin. Izba rozpoczęła działalność 14 marca 2019 roku.
Zadania:
- stworzenie platformy do dialogu dla biznesu i rządów Polski oraz Chin,
- pomoc chińskim i polskim przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych,
- organizowanie wyjazdów i spotkań biznesowych oraz zachęcanie większej liczby chińskich firm do inwestowania w Polsce,
- zachęcanie firm członkowskich do działania zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
- stworzenie platformy do kontaktów biznesu z rządem.
W jej skład wchodzi obecnie ponad 40 członków reprezentujących różnorodne branże, do których można zaliczyć m.in. infrastrukturę, farmację, telekomunikację, finanse, przetwórstwo żywności czy produkcję maszyn.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)