Samorząd Mazowsza i PAN dla seniorów

Mazowieccy seniorzy będą mogli liczyć na ciekawszą ofertę zajęć m.in. w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Rozpoczyna się współpraca samorządu województwa z Polską Akademią Nauk. Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prof. Jerzy Duszyński – prezes PAN i Tadeusz Latała – kanclerz Akademii.

443675

Podpisany dokument to grunt pod przyszłą współpracę między Polską Akademią Nauk (PAN) a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), którego jednym z działań jest kreowanie i wdrażanie polityki senioralnej na Mazowszu. Efektem będą wspólne inicjatywy promujące ideę nauki przez całe życie, dzięki którym seniorzy będą mieli dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych.
– Jest coraz więcej osób określanych mianem seniorów, którzy potrzebują aktywizacji, zmotywowania do działania. Stąd nasze liczne inicjatywy. Zależy nam jednak na tym, by te propozycje były atrakcyjne jakościowo. Nie chodzi jedynie o czas spędzany na wspólnej integracji, ale też o to, czego w tym czasie można się dowiedzieć – mówił marszałek Adam Struzik. – Podpisywane dziś porozumienie to gwarancja merytorycznych zajęć dla osób starszych.
– Seniorzy są grupą narażoną na wykluczenie społeczne. Niekiedy ich wycofanie wynika z niechęci do wychodzenia z domu, ze zwykłego braku sił, słabej kondycji. Wiemy jednak, że zmotywowani ciekawymi zajęciami potrafią się zaktywizować, zorganizować i chętnie sięgają do proponowanych im działań – podsumowywała członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.
Co w ramach współpracy z PAN?
Współpraca z Polską Akademią Nauk pozwoli nie tylko wzbogacić ofertę spotkań organizowanych przez MCPS, ale też dotrzeć do szerszego grona seniorów z informacjami wynikającymi z osiągnięć nauki i techniki w różnych dziedzinach. Naukowcy z PAN będą podczas spotkań z seniorami popularyzować wiedzę o ekonomicznych, politycznych i społecznych zjawiskach współczesnego świata, zagrożeniach cywilizacyjnych, ale też kulturze i historii Polski, w tym kulturze języka polskiego z uwzględnieniem perspektywy społeczności lokalnych. Przedstawiana będzie też wiedza o historii i kulturze innych narodów oraz grup etnicznych, co z pewnością wpłynie na otwartość osób starszych i pozwoli przeciwdziałać ksenofobii i innym uprzedzeniom.
Potrzeba podniesienia jakości zajęć prowadzonych m.in. przez uniwersytety trzeciego wieku dotyczy szczególnie miejscowości, które nie mają zaplecza akademickiego. Współpraca nie będzie się jednak ograniczać tylko do wykładów w ramach uniwersytetów. Planowane są również wspólne konferencje, które pozwolą odpowiedzieć na bieżące wyzwania dotyczące tej części społeczeństwa i lepiej prowadzić politykę senioralną na Mazowszu.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)