Wielomilionowa marszałkowska inicjatywa sołecka

W ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej każde sołectwo w woj. opolskim może otrzymać pięć tysięcy złotych dotacji – poinformowało biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego. Na realizację projektu samorząd przeznaczy 5,4 mln zł.

Opolski urząd marszałkowski poinformował, że pierwsza edycja marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej (MIS) będzie obejmowała lata 2020-2022. W tym czasie sołectwa, za pośrednictwem urzędów gmin, będą mogły ubiegać się o dotację celową na realizację ich lokalnych projektów związanych m.in. z promocją i rozwojem obszarów wiejskich oraz z aktywizacją środowisk lokalnych. Każde z ponad tysiąca sołectw w regionie może otrzymać do 5 tys. zł. Zgodnie z założeniami MIS w ramach trwającego trzy lata programu każde z sołectw w regionie może otrzymać tylko jedną dotację. Warunkiem jej otrzymania będzie zapewnienie przez gminę 20 proc. wkładu własnego.
Rzecznik marszałka Violetta Ruszczewska powiedziała, że jeszcze jesienią tego roku rozpoczną się rozmowy konsultacyjne ze wszystkimi gminami i zostaną dopracowane szczegóły regulaminu programu, do którego nabór mógłby ruszyć na początku przyszłego roku.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)