Zacieśnianie relacji Polska–Ukraina–Białoruś

Na konferencji w Białowieży (woj. podlaskie) zainaugurowano mikroprojekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020. Samorząd województwa mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

54343345zo

Podsumowania i nowe możliwości

Omówiono obecny etap realizacji mikroprojektów. Przyjrzano się zwłaszcza, w jakim stopniu realizowane są ich cele, związane np. z zacieśnianiem relacji między Polską Wschodnią, a zachodnimi regionami Białorusi i Ukrainy. Rozmawiano także o wytycznych w obecnym okresie programowania oraz poczyniono pierwsze kroki przygotowujące do uruchomienia trzeciego naboru, który ma wystartować już w listopadzie.
– Współpraca transgraniczna naszych trzech narodów niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów. Mazowsze, jako jeden z uczestników programu, wszystkimi siłami wspiera skuteczną realizację założonych celów. Dzięki tej wyjątkowej współpracy nasz region zyskuje gospodarczo, kulturowo i turystycznie. Analogiczna sytuacja dotyczy zachodnich regionów Białorusi i Ukrainy. Ta specyficzna forma realizacji zadań pozwala rozwijać się tym regionom i zyskiwać w oczach naszych mieszkańców. Fakt, że założenia przyjęte ponad dekadę temu nadal są udoskonalane, tylko potwierdza, jak trafna była to decyzja. Mam nadzieję, że projekty, które zostaną wybrane w ramach nadchodzącego trzeciego naboru, jeszcze bardziej wpłyną na zacieśnianie naszych wzajemnych relacji – podkreślała  Orzełowska.
Beneficjenci i przybyli w ramach integracji goście mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych oraz w zajęciach grupowych, podzielonych według realizacji poszczególnych programów.

Największy program transgraniczny

Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największą inicjatywą transgraniczną na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 mln euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)