Wicina - lubuskie dziedzictwo kulturowe

Rozbudowa i przebudowa Centrum Archeologicznego oraz budowa Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego Grodzisko w Wicinie (Lubuskie) to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem. Projekty mają szansę współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałek miała okazję zobaczyć tereny dawnego grodu oraz Muzeum Środkowego Nadodrza.

42w4e3

Centrum ma powstać na obszarze o jednym z najwyższych walorów kulturowych w województwie lubuskim, na terenie Paku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Dotychczasowe działania, zarówno archeologów, jak i środowiska lokalnego, nastawione były na uczynienie z Wiciny istotnego punktu turystycznego oraz popularyzowanie grodziska ludności łużyckiej w Wicinie, którego relikty zachowały się do dzisiaj.
Przedmiotem drugiego projektu jest przekształcenie stacji archeologicznej w Wicinie w ogólnodostępną instytucję kultury poprzez jej unowocześnienie i rozszerzenie zakresu działalności w sferze badań naukowych, działań edukacyjnych i rozwoju ruchu turystycznego.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)