Wspólnie tworzą przyszłość polsko-niemieckiego pogranicza

Trzy dekady temu, 9 listopada 1989 r. upadł mur berliński. Żelazna kurtyna i symbol podziału Niemiec  oraz Europy na dwie części. Bez tego wydarzenia, jak i bez porozumień Okrągłego Stołu oraz  transformacji ustrojowej w Polsce, nie rozpoczęłyby się przemiany, które zmieniły polsko-niemieckie pogranicze. Dziś, jest to miejsce współpracy i szukania pomysłów na rozwój po obu stronach Odry.

45698678

Marzenie o dobrym sąsiedztwie

- Na ruinach II wojny światowej budujemy wspólny dom – Europę. Dom, zbudowany na marzeniu o życi w pokoju, dom zbudowany na takich wartościach jak poszanowanie godności ludzkiej, demokracji, równości, praworządności i solidarności – przypominał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz 1 maja br. na przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen podczas 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE.
Dzięki porozumieniom województwa zachodniopomorskiego o współpracy z Meklemburgią - Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią rozpoczęto działania społeczne, kulturalne, gospodarcze, samorządowe i polityczne, które pomagają rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa, promują turystykę czy ochronę zabytków. Na znaczeniu zyskuje współpraca gospodarcza, transportowa, czy obejmująca naukę oraz oświatę i sprawy młodzieży.

Wspólne projekty transgraniczne zmieniają pogranicze

Prawdziwą współpracę polsko-niemiecką umożliwiło wejście Polski do Unii Europejskiej. Inicjatywą, której celem jest zrównoważony rozwój na pograniczu jest Program Interreg. Efektami rozpoczętego w 2012 r. projektu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie było kilkadziesiąt uratowanych noworodków i przebadanie 37 tys. maluchów z Polski oraz blisko 29 tys. dzieci z Niemiec. Pomorze Zachodnie było pierwszym regionem w Polsce, gdzie rozpoczęto badania przesiewowe pod kątem wrodzonego przerostu nadnerczy – bardzo ciężkiego zaburzenia genetycznego. Z kolei Meklemburgia - Pomorze-Przednie była pierwszym landem w Niemczech, w którym rozpoczęto badania przesiewowe noworodków pod kątem mukowiscydozy. W ramach środków INTERREG VA 2014-2020 zatwierdzonych jest 45 projektów wartych ponad 132 mln euro. Po obu stronach Odry współpracują instytucje kultury, w szkołach nauczany jest język sąsiada, a nowym symbolem współpracy może się stać dawny most kolejowy Siekierki – Neurüdnitz, który dzięki staraniom Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Barnim-Oderbruch zamieni się w ścieżką rowerową, platformę widokową i miejsce odpoczynku dla turystów.

Otwarty kurs na przyszłość

W przyszłym roku minie 25 lat od utworzenia przez przygraniczne samorządy Euroregionu Pomerania.  Dla Niemców, największe oczekiwania związane z rozwojem pogranicza wiążą się z inwestycjami w takie obszary, jak transport kolejowy i drogowy, turystyka, ochrona środowiska, nauka i badania, język, kultura czy rynek pracy. Zdaniem Olgierda Geblewicza rozwój transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina powinien być oparty na wykorzystaniu kapitału ludzkiego, blisko 1 mln mieszkańców Pomorza Zachodniego, Meklemburgii i Brandenburgii.
- Dobre sąsiedztwo budują ludzie i warto o tym pamiętać, myśląc o kolejnych latach współpracy i budowania dobrego miejsca do życia dla naszych dzieci – mówi Geblewicz.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)