Dobre rozmowy z Komisją Europejską

Dobrym rezultatem zakończyło się spotkanie wicemarszałka woj. małopolskiego Łukasza Smółki z przedstawicielami Komisji Europejskiej –  Christopherem Toddem, Judit Torokne-Rozsa oraz Marią Galewską. Smółka, działając z ramienia zarządu województwa przedstawił propozycje zmian w treści Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO), które w większości dotyczyły przesunięć środków w programie, tak aby powstające oszczędności skierować na najpilniejsze potrzeby Małopolski i jednocześnie umożliwić pełne ich wykorzystanie.

5434l1

Christopher Todd przekazał gratulacje dla zarządu województwa za realizację  programu i przyśpieszenie rozliczania wydatków. Warto wspomnieć, że Małopolska przekroczyła poziom wydatków wymaganych na rok 2019, a do końca bieżącego roku przekroczy poziom wymagany dla roku 2020.
W wyniku spotkania udało się uzgodnić przesunięcia finansowe, które pozwolą na dodatkowe inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zakupy dodatkowego taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych, inwestycje w parkingi P+R w Metropolii Krakowskiej, inwestycje w ochronie zdrowia rozszerzające możliwości świadczenia usług w trybie opieki dziennej oraz zwiększenie budżetu dla flagowej inwestycji regionalnej dotyczącej utworzenia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Udało się również uzgodnić przeniesienie części oszczędności planowanych pierwotnie na przygotowywanie terenów inwestycyjnych na dodatkowe projekty muzealne.
- Cieszę się z konstruktywnej rozmowy i merytorycznego charakteru spotkania, a także z pozytywnych dla Małopolski decyzji Komisji Europejskiej. Dzięki temu lepiej wykorzystamy blisko 360 mln złotych – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)