26. Polsko – Niemiecko – Czeskie Forum Kooperacji Firm

Współpraca przedsiębiorców, cyberbezpieczeństwo, a także Przemysł 4.0 to najważniejsze tematy 26. Polsko – Niemiecko – Czeskiego Forum Kooperacji Firm zorganizowanego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Karpaczu. W Forum uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

dl458d7

Forum jest doskonałą platformą do zaprezentowania swojej oferty dla mikro, małych i średnich firm, a także do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych i biznesowych z partnerami z Polski, Niemiec i Czech. Wśród uczestników pojawili się przedstawiciele branż m.in.: motoryzacyjnej, elektronicznej, logistycznej, maszynowej i wielu innych, a także firmy operujące w obszarze badawczo rozwojowym. Forum współorganizowały instytucje otoczenia biznesu oraz izby gospodarcze i przemysłowo – handlowe ze wszystkich trzech krajów partnerskich.
- W dobie tzw. przemysłu 4.0, czyli kolejnej rewolucji przemysłowej, wszyscy zmagamy się z podobnymi problemami. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom przemysłu przyszłości – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski. - Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi samorząd regionu, będzie wspieranie przedsiębiorców na drodze nadchodzących zmian. Oznacza to pomoc i wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, placówkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami wsparcia biznesu oraz organizacjami sieciowymi i klastrami – podsumował marszałek Przybylski.
Narzędziem, które może ułatwić kooperację  firm, samorządów i instytucji otoczenia biznesu może być cyfrowy atlas kompetencji. Dzięki niemu w jednym miejscu zebrane zostaną informacje o handlu, produkcji oraz usługach, z których można skorzystać na polsko-niemiecko-czeskim pograniczu.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)

Czytany 176 razy