Wydrukuj tę stronę

Jednym z priorytetów – gospodarka wodno-ściekowa

Prawie 60 mln zł zainwestują 23 podlaskie gminy w budowę wodociągów, stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków. 32,5 mln zł z tej kwoty to dotacje unijne. W urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy w tej sprawie. Wicemarszałek Stanisław Derehajło podkreślił, że w wielu projektach, które zrealizują samorządy są inwestycje w fotowoltaikę po to, by obniżać koszty.

09457653667s

Pieniądze na dotacje pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Gminy chcą zbudować prawie 58 km wodociągów, ponad 2,5 km kanalizacji, powstanie też 127 przydomowych oczyszczalni ścieków, sześć ujęć wody, dwie oczyszczalnie ścieków i trzy stacje uzdatniania wody - poinformował urząd marszałkowski.
Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, który wręczył samorządowcom symboliczne czeki, powiedział, że gospodarka wodno-ściekowa jest ważna zarówno z punktu widzenia rozwoju regionu jak i ochrony środowiska. Zaznaczył, że potrzeby w regionie wciąż są duże. Poinformował, że w ostatnim konkursie na wsparcie takich inwestycji do dofinansowania zakwalifikowano 39 projektów, podpisano zaś umowy na 23 inwestycje. Kosicki powiedział, że trwają starania, by dofinansowanie tych inwestycji było jeszcze większe w konkursie tak, by wszystkie 39 projektów dostało wsparcie. - Mamy nadzieję, że tak będzie. Dyskutujemy z ministerstwem rolnictwa i rozwoju wsi nad zmianą odpowiednich aktów prawnych tak, żeby - jeszcze może w tym roku - była taka możliwość - dodał marszałek.
Przez dwa lata inwestycje, których celem jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw tej wody w związku z suszą, będzie realizować gmina Rutki - poinformował wójt tej gminy Dariusz Modzelewski. Gmina Wyszki dostanie 1 mln zł na budowę nowej hydroforni. Inwestycja będzie kosztować 2,5 mln zł. Wójt Mariusz Korzeniewski poinformował, że dzięki środkom z PROW gmina wyremontowała w 2018 r. jedną stację uzdatniania wody, teraz drugą. 1,1 mln zł dotacji dostanie Szczuczyn. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński powiedział, że będzie budowana kanalizacja (0,5 km) na osiedlu Pawełki, powstaną też poza miastem przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz będzie zbudowany zbiornik wodny, by gromadzić tam wodę pitną w związku z występującą coraz powszechniej suszą. Wicemarszałek Stanisław Derehajło podkreślił, że w wielu projektach, które zrealizują samorządy są inwestycje w fotowoltaikę. Zachęcał gminy do przygotowywania dokumentacji na kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne tak, by mogły skorzystać z dotacji w ostatnim konkursie z obecnej edycji z PROW, który jest planowany na 2020 r.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 157 razy

Artykuły powiązane