Przewodniczący sejmiku z wizytą w Moguncji

W Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu, przebywał przewodniczący sejmiku województwa opolskiego Rafał Bartek. Głównym celem pobytu był udział w spotkaniu noworocznym, na zaproszenie premier Malu Dreyer, zorganizowanym w kancelarii kraju związkowego.

6444l

W uroczystości uczestniczyli członkowie rządu Nadrenii-Palatynatu, deputowani do landtagu, przedstawiciele wszystkich partii politycznych, korpusu dyplomatycznego i konsularnego z kilkunastu krajów ,w tym z Polski, delegaci najważniejszych organizacji oraz instytucji zagranicznych, reprezentanci wojska, policji oraz innych służb działających na rzecz i w ochronie obywateli.
Po przemowie noworocznej pani premier było składanie życzeń.  W imieniu mieszkańców województwa opolskiego Rafał Bartek złożył  na ręce Malu Dreyer najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców oraz władz regionu partnerskiego. Pani premier,  dziękując za owocną współpracę międzyregionalną, również przekazała wszystkim Opolanom oraz władzom samorządowym życzenia wszelkiej pomyślności.
Wizyta w Moguncji była okazją do omówienia planów współpracy regionu z polską placówką konsularną w Kolonii podczas spotkania z konsulem generalnym RP Jakubem Wawrzyniakiem, który towarzyszył przewodniczącemu sejmiku we wszystkich oficjalnych spotkaniach oraz reprezentował nasz kraj podczas uroczystości noworocznej.

PŁ – BWO
Źródło: www.opolskie.pl
(ski)

Czytany 76 razy