Spotkanie ekumeniczne u marszałka województwa

Tradycją jest, że w okresie świąteczno-noworocznym marszałkowie województwa warmińsko-mazurskiego zapraszają duchownych kościołów nierzymsko-katolickich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Innych Wyznań. Spotkania odbywają się w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

25558i4a

Marszałek przedstawił gościom sytuację społeczno-gospodarczą regionu i plany jego dalszego rozwoju, stan wdrażania funduszy unijnych w regionie i przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a także najważniejsze cele, wytyczone w budżecie województwa na 2020 rok.
- Parafie są zainteresowane sprawami finansowymi, bo często są także bardzo sprawnymi beneficjentami naszych programów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W pracy na rzecz swoich społeczności korzystają z dotacji na ratowanie zabytków, z grantów sołeckich czy dla organizacji pozarządowych i z innych źródeł.
Po raz pierwszy w spotkaniu wzięła udział dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. - Nie jest nas wielu na Warmii i Mazurach, ale nasze tradycje sięgają XVI wieku, od dawna czujemy się tu domownikami – mówiła Jóźwiak. – Korzystamy z gościnności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dzięki temu możliwe są wspólne sakramenty i modlitwa. Na co dzień pokazujemy swoją otwartość.
Wartość  corocznych spotkań potwierdzali wszyscy goście.
- Chcę podkreślić, że nie na wszystkich spotkaniach ekumenicznych udaje się zebrać tak bogatą reprezentację różnych kościołów i wyznań – mówił pastor Krzysztof Hawrus, prezbiter Okręgu Północnego Kościoła Zielonoświątkowego, reprezentującego wiernych z Warmii, Mazur i Podlasia. – Ta inicjatywa potwierdza, że wielonarodowość i wieloreligijność regionu stanowi o bogactwie kultury i jest naszą wartością wspólną.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)

Czytany 95 razy