Spotkanie z premierem Brandenburgii

Wizytę w Warszawie złożył dr Dietmar Woidke, przewodniczący Bundesratu i premier kraju związkowego Brandenburgia. Z gościem i towarzyszącym mu ambasadorem Niemiec w Polsce Rolfem Nikelem oraz delegacją z Bundesratu i administracji Brandenburgii spotkał się marszałek Adam Struzik.

33343

Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej bardzo dobrej współpracy, deklarując jednocześnie chęć jej dalszej intensyfikacji. Marszałek przekazał premierowi zaproszenie do udziału w spotkaniu przedsiębiorców połączonym z konferencją, planowanymi na jesień br. na Mazowszu. Premier Woidke z entuzjazmem przyjął tę propozycję, rewanżując się zaproszeniem dla województwa do prezentacji w Poczdamie podczas jubileuszu 30-lecia jedności Niemiec, którego gospodarzem w tym roku będzie Brandenburgia.
Wśród tematów, które w najbliższym czasie mogą być przedmiotem wymiany doświadczeń lub obszarem współpracy projektowej, wymieniono: zastosowanie odnawialnych źródeł energii, Green Deal (Nowy Zielony Ład), działania ukierunkowane na zachowanie równowagi rozwojowej między terenami wiejskimi i dużymi centrami miejskimi oraz ożywienie tzw. Małego Trójkąta Weimarskiego.
W II połowie 2020 r. Niemcy obejmą prezydencję w UE. W tym kontekście wśród priorytetów wspólnych działań Polski i Niemiec we wspólnocie marszałek Adam Struzik widzi potrzebę szybkiej finalizacji uchwalenia budżetu UE. – Dzięki temu od 2021 r. będą mogły wystartować regionalne programy operacyjne. Polityka spójności powinna być konsekwentnie realizowana, a my powinniśmy łączyć wysiłki, by te środki nie zostały zmniejszone – podkreślił  Struzik.

Katarzyna Mańska (KM)
Źródło: www.mazovia.pl
(ski)

Czytany 94 razy