Mazowiecki program wczesnego wykrywania raka

Zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył 1 mln zł na profilaktykę i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek regionu. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał warunkowo pozytywną opinię o projekcie programu. Dzięki tej opinii program będzie realizowany przez 4 lata, od maja 2020 r. Obecnie, jedyną skuteczną metodą wczesnego wykrywania raka piersi są przesiewowe badania mammograficzne.

4424442o

Najważniejsza jest profilaktyka

– Nie bójmy się wykonywać mammografii. Jest ona badaniem całkowicie nieinwazyjnym i bezpiecznym. Badanie pozwala wykryć zmiany we wczesnym stadium ich rozwoju. Dlatego, już dzisiaj bardzo gorąco namawiam do udziału w nich. W ramach naszego programu, Panie będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię, skorzystać z edukacji zdrowotnej, w tym nauki samobadania piersi oraz z konsultacji lekarza specjalisty – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Warunki uczestnictwa w programie

Ze świadczeń będą mogły skorzystać kobiety spełniające formalne warunki: wiek 40–49 lat i zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo powinien zostać spełniony jeden z czynników ryzyka: potwierdzona mutacja genu BRCA1 i BRCA2, rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), wystąpienie w przeszłości innych nowotworów, potwierdzone dokumentacją medyczną, wystąpienie łagodnych zmiany w piersi przebiegające z obecnością rozrostu atypowego, gęstość tkanki gruczołowej. Z programu będą mogły skorzystać także kobiety, które otrzymały wcześniej pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia  czynnikami ryzyka.

Etapy realizacji programu

Kolejnym krokiem prowadzącym do wdrożenia programu będzie uwzględnienie uwag zawartych w opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ogłoszenie konkursu na wybór jego realizatorów. Planuje się, że od maja 2020 r. mieszkanki Mazowsza będą mogły zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać z programu.

Eliza Śniegocka-Walkiewicz
Źródło: www.mazovia.pl
(ski)

Czytany 76 razy