XIII Forum Europa - Ukraina

Setki gości z różnych zakątków Europy, debaty dotyczące m.in. gospodarki, aspektów życia społecznego, samorządności oraz nie mniej ważne rozmowy kuluarowe – oto kolejna edycja Forum Europa - Ukraina, która 4-5 lutego odbywała się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce.

243wwwwwr

W Forum uczestniczyło około tysiąc osób z Polski, Ukrainy, krajów UE, ale także USA. Wśród gości byli przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych oraz kół eksperckich.
Dwudniowe Forum rozpoczęło się od otwarcia IV Targów Wschodnich. Targi Wschodnie przeznaczone są dla firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej.
Otwarcia targów dokonał marszałek Władysław Ortyl, Jerzy Bochyński, prezes Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich oraz Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.
- Cieszymy się bardzo, że wydarzenie, które towarzyszy Forum Europa – Ukraina rozwija się. Mamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne wszystkich, którzy szukają relacji z Ukrainą, aby mogli rozwijać swoje firmy, ale też gospodarkę Ukrainy – mówił marszałek Ortyl.
Podczas dwudniowego spotkania odbyło się 30 paneli dyskusyjnych w dziedzinie gospodarki, polityki, zagadnień społecznych. Wśród debat najważniejsze były sesje plenarne. Temat sesji pierwszego dnia brzmiał: „Europa Środkowa i Wschodnia – w poszukiwaniu swojego miejsca na kontynencie”. Rozmówcy próbowali znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, takich jak solidarność, europejskie wartości, czy przyszłość instytucji europejskich. Drugiego dnia podczas sesji plenarnej debatujący dokonali bilansu trzydziestu lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wczoraj odbyło się także II Forum Polska – Słowacja, które zostało zainicjowane rok temu, aby zacieśnić współpracę głównie z samorządami ze Słowacji.
Forum Europa - Ukraina odbywa się od 2007 r.. Jest to jedno z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem XIII Forum była kontynuacja procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji zmian w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Debaty Forum Europa-Ukraina 2020 koncentrowały się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a współorganizatorem  samorząd województwa podkarpackiego.

Monika Konopka
Fot. Michał Mielniczuk
Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)

Czytany 300 razy