Pomorze Zachodnie stawia na organizacje pozarządowe

Ogromu pracy wykonywanej przez organizacje pozarządowe nie odzwierciedli konkretna liczba lecz szeroki wachlarz działań widoczny w każdej sferze życia. W realizacji swoich projektów NGO’sy mogą liczyć na wsparcie samorządu województwa zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki tegorocznego otwartego konkursu w dziedzinie współpracy. Zachodniopomorskie na ten cel przeznaczy 195 tys. zł. Kwota ta wynika z przyjętego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

823734

– To jeden z najważniejszych konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych. Dzięki niemu możemy promować wolontariat, przekazywanie 1% dla OPP z regionu, społeczną aktywność. Organizacje pozarządowe są naszym niezastąpionym społecznym partnerem. Widać to także w sferze finansowej. Wysokość środków przeznaczanych na współpracę z trzecim sektorem sukcesywnie rośnie. Od ponad dwóch lat to ok. 12 mln zł rocznie – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Finansowe wsparcie trafi m.in. do Pracowni Pozarządowej, która zajmie się promocją przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz OPP z Pomorza Zachodniego (20 tys. zł). Koszalińskie stowarzyszenie opracuje także Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi (15 tys. zł) oraz zorganizuje dwudniowe forum pełnomocników ds. NGO (25 tys. zł). Promocją wolontariatu zajmie się Stowarzyszenie POLITES (jak w ubiegłym roku) oraz Chorągiew Zachodniopomorskiej ZHP.
– Zależy nam, by rozwijać wolontariat wśród wszystkich grup – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów – podkreśla marszałek.
Przyznane dofinansowanie pozwoli m.in. na kontynuację jednego z flagowych przedsięwzięć promujących wolontariat w regionie „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat”. Za realizację przedsięwzięcia podobnie jak w ubiegłym roku odpowiadać będzie Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES. Organizacja zachęci młodych ludzi do angażowania się w społeczne inicjatywy, np. podczas akcji „Godzina dla Szczecina” oraz „Godzina Twojej miejscowości”. W 2019 roku wzięło w nich udział aż 35 grup, które zakasały rękawy i przez godzinę wykonywały różne prace. Udało się np. uprzątnąć zaniedbane nagrobki czy przeprowadzić zbiórkę książek i udostępnić lektury mieszkańcom osiedla.

Emilia Wolf
Fot. Archiwum Stowarzyszenie POLITES
Źródło: www.wzp.pl
(ski)

Czytany 86 razy