Mniejszości narodowe i etniczne z szansą na dotację

Samorząd województwa zachodniopomorskiego jest pierwszym regionem w Polsce, który w budżecie przeznaczył pieniądze na „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Z tej puli korzystają w dużej mierze organizacje pozarządowe, zapraszając mieszkańców Pomorza Zachodniego do poznawania innych kultur.  NGO-sy do 10 marca mogą zgłaszać propozycje działań na ten rok. Najlepsze przedsięwzięcia otrzymają dofinansowanie.

54891232m

W województwie zachodniopomorskim działa blisko 20 organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Region zamieszkują obywatele RP pochodzenia białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, ormiańskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego i żydowskiego. Natomiast mniejszości etniczne stanowią Romowie, Łemkowie i Tatarzy. Prężnie działa także społeczność posługująca się językiem kaszubskim.
– Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi pokazuje, jak wiele ciekawych wydarzeń, konferencji, koncertów możemy wspólnie zorganizować. Różnorodność społeczna i kulturalna to nasz ogromny potencjał. Chcemy rozwijać tę współpracę i już po raz piąty  ogłaszamy otwarty konkurs ofert dla NGO’sów – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
W tym roku na wsparcie mniejszości narodowych samorząd województwa przeznaczył 240 tys. zł (o 50 tys. więcej niż w roku 2019). Do rozdysponowania w ogłoszonym otwartym konkursie ofert jest 170 tys. zł.

Emilia Wolf
Fot. Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce
Źródło: www.wzp.pl
(ski)

Czytany 76 razy