Święto toruńskiej Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, największa uczelnia regionu kujawsko-pomorskiego i jeden z dziesięciu polskich uniwersytetów mających status uczelni badawczej, obchodzi swoje doroczne święto. Wczoraj (19 lutego) odbyły się uroczystości w auli głównej UMK, którym towarzyszyły promocja doktorska i wręczenie dyplomów habilitacyjnych. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. 

9897dfs

Główną część obchodów, którą poprzedził (18 lutego) uroczysty koncert uniwersytecki w auli uczelni, rozpoczęła tradycyjna ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły na toruńskim Rynku Staromiejskim. W auli głównej UMK w kampusie na toruńskich Bielanach odbyło się uroczyste spotkanie społeczności akademickiej z udziałem zaproszonych gości. W programie znalazły się m. in. wystąpienia rektora uczelni prof. Andrzeja Tretyna oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej, wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień uniwersyteckich oraz promocja doktorska i wręczenie dyplomów habilitacyjnych.
 Wykład wygłosił prof. Tomaso Poggio, laureat międzynarodowej nagrody naukowej Ratio et Spes, ustanowionej przez uczelnię wspólnie z watykańską Fundacją Josep Ratzinger – Benedykt XVI. Ważnym punktem ceremonii było uroczyste wręczenie szczególnego uczelnianego wyróżnienia Convallaria Copernicana, przyznawanego za wybitny wkład do nauki i szczególne zasługi dla rozwoju UMK. W tym roku nagrodę odebrał prof. dr hab. Józef Szudy, specjalizujący się w fizyce atomowo-molekularnej, fizyce optycznej i zderzeń.
 Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu do grona honorowych profesorów UMK dołączyli prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Wiesław Kozak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. Andrzej Nowicki z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Fot. Mikołaj Kuras
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)

Czytany 74 razy