wtorek, 19 listopada 2019 00:02

Mosty dla Regionów

W Jeziorzanach w powiecie krakowskim ma szansę powstać nowy most na Wiśle. Pozytywną opinię w sprawie przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej przekazali podczas konferencji minister Jerzy Kwieciński i minister Andrzej Adamczyk. W spotkaniu uczestniczyli również marszałek Witold Kozłowski, wojewoda Piotr Ćwik i starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka.

Opublikowano w Z regionów
piątek, 15 listopada 2019 00:51

O współpracy Małopolski z Turyngią

20-lecie współpracy Małopolski z Turyngią to okazja do spotkań i podsumowań. Przez te lata udało się stworzyć dobrą sieć i infrastrukturę współdziałania, a jej fundament stanowią projekty związane z edukacją oraz spotkaniami młodzieży.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 14 listopada 2019 00:40

W Małopolsce codziennie płoną śmieci

Każdego dnia poprzez formularz ekointerwencji napływają nowe sygnały od Małopolan, którzy są świadkami notorycznego łamania przepisów środowiskowych. Tylko w ubiegłym tygodniu mieszkańcy województwa przesłali do Urzędu Marszałkowskiego ponad 60 próśb o interwencję.

Opublikowano w Z regionów
środa, 13 listopada 2019 00:38

Dobre rozmowy z Komisją Europejską

Dobrym rezultatem zakończyło się spotkanie wicemarszałka woj. małopolskiego Łukasza Smółki z przedstawicielami Komisji Europejskiej –  Christopherem Toddem, Judit Torokne-Rozsa oraz Marią Galewską. Smółka, działając z ramienia zarządu województwa przedstawił propozycje zmian w treści Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO), które w większości dotyczyły przesunięć środków w programie, tak aby powstające oszczędności skierować na najpilniejsze potrzeby Małopolski i jednocześnie umożliwić pełne ich wykorzystanie.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 12 listopada 2019 00:02

Debata o kondycji psychicznej seniorów

Jak wspierać osoby w podeszłym wieku z chorobami i zaburzeniami psychicznymi? To będzie główny temat IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, zaplanowanego 15 listopada w Krakowie.

Opublikowano w Z regionów

Przed nami III edycja Konkursu im. Marszałka Marka Nawary na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Na prace wraz z dokumentacją organizatorzy czekają do poniedziałku, 25 listopada.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 04 listopada 2019 00:56

Nowe pociągi w taborze województwa małopolskiego

Tabor wojewódzkiego przewoźnika zwiększy się o kolejne cztery pociągi typu Elf2. Koszt ich zakupu to ponad 109 mln zł. W podpisaniu umowy na zakup taboru uczestniczyli m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka, Bogdan Kondratowicz, prezes Kolei Małopolskich, Krzysztof Zdziarski, wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz i Andrzej Siemieński, dyrektor Przewozów Regionalnych.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 29 października 2019 00:29

Rozmowy z gospodarzami gmin o czystym powietrzu

Aby walka o czyste powietrze w Małopolsce została wygrana, konieczne jest bliskie współdziałanie samorządów. Dlatego wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz rozpoczął rozmowy z gospodarzami poszczególnych gmin: najpierw podkrakowskiego „obwarzanka”, a potem kolejnych. Celem spotkań w podkrakowskich, a potem kolejnych gminach jest rozpoznanie i przedyskutowanie problemów, przed jakimi stają samorządy i mieszkańcy w kontekście działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. To m.in. wymiana kotłów grzewczych na niskoemisyjne, ale także możliwość przyłączenia się do sieci ciepłowniczych, skorzystania z dofinansowań i ulg na inwestycje przyjazne środowisku, ale także system zgłoszeń, kontroli i kar wobec osób i instytucji nieprzestrzegających uchwały antysmogowej.

Opublikowano w Z regionów
poniedziałek, 28 października 2019 00:03

Urząd utonął w wyborczych banrerach

Prawie 400 banerów przekazały komitety wyborcze kilku sztabów w odpowiedzi na apel wicemarszałka Małopolski Tomasza Urynowicza. Zebrane w ten sposób materiały dostaną „drugie życie” jako ekologiczne torby m.in. w ramach działań projektu ekoMałopolska.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 24 października 2019 00:52

Malopolska - Owernia-Rodan-Alpy

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa, edukacji i ochrony środowiska – to najważniejsze kwestie poruszone podczas spotkania, które odbyło się w czasie wizyty studyjnej Małopolan we Francji. W dyskusji na temat funkcjonowania służb ratowniczych, a szczególnie straży pożarnych uczestniczyli m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka i Marie-Camille Rey, wiceprezes regionu Owernia-Rodan-Alpy.

Opublikowano w Z regionów
Strona 1 z 97