środa, 29 stycznia 2020 00:03

Tak promuje się Podlaskie

Disco pod Gwiazdami, Up to Date Festival czy serial Rodzinka.pl w podlaskich plenerach - to tylko kilka z wielu wydarzeń promujących województwo podlaskie zrealizowanych w 2019 r. Podczas konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki podsumował ubiegłoroczne działania promocyjne.

Opublikowano w Z regionów
piątek, 10 stycznia 2020 00:53

Dolina Rolnicza 4.0 powstanie w Podlaskim?

Eksperci, wyłonieni przez Komisję Europejską, przedstawili pierwszy projekt rekomendacji, jak utworzyć w województwie podlaskim Dolinę Rolniczą 4.0. Spotkanie na ten temat odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Opublikowano w Z regionów

31,7 mln zł z budżetu województwa podlaskiego przeznaczy w 2020 r. samorząd regionu na realizację kolejowych przewozów pociągami regionalnymi.

Opublikowano w Z regionów

8 stycznia 2020 r. zakończą się konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwoju województwa podlaskiego 2030. Do tego czasu mieszkańcy regionu mogą zgłaszać swoje uwagi. Strategia jest niezbędna do prac nad kształtem nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027, z którego region będzie dostawał środki z UE, oraz do kontraktu regionu z rządem. Formułowana przez władze województwa misja nowej strategii to "Ambitne Podlaskie" w oparciu o 4P: Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie, Perspektywiczne.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 02 stycznia 2020 00:40

Podlaskie Kolędowanie rusza w trasę!

To będzie prawdziwa, świąteczna, a przede wszystkim muzyczna uczta! Miłośnicy najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu Olgi Bieńkowskiej i Jacka Kotlarskiego, będą mogli zarówno ich wysłuchać, jak i włączyć się w Podlaskie Kolędowanie.

Opublikowano w Z regionów
wtorek, 24 grudnia 2019 00:00

Książki dla Polaków na Białorusi

W siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Jolanta Gadek - dyrektor tej największej biblioteki w północno-wschodniej Polsce przekazała Annie Kietlińskiej - szefowej Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, około 300 książek, które trafią do Szkoły Społecznej im. Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

Opublikowano w Z regionów
piątek, 20 grudnia 2019 00:27

Szansa na rozwój Polski Wschodniej

O przyszłości i kształcie kolejnego programu Polska Wschodnia dyskutowali przedstawiciele wschodnich województw i Komisji Europejskiej, podczas konferencji, która odbyła się w Kielcach. Wziął w niej udział marszałek Artur Kosicki, który jest przewodniczącym komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP.

Opublikowano w Z regionów

W urzędzie marszałkowskim w Białymstoku odbyło się spotkanie na temat polsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie turystyki i promocji na arenie międzynarodowej. Wzięli w nim udział m.in. przedsiębiorcy białoruskiej branży turystycznej, wiceminister Sportu i Turystyki Republiki Białorusi Michaił Portnoj, konsul generalna RB w Białymstoku Ałła Fedorowa, a ze strony polskiej wiceminister Robert Krzysztof Nowicki z resortu rozwoju. Samorząd województwa podlaskiego reprezentowali wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Opublikowano w Z regionów
czwartek, 12 grudnia 2019 00:16

Gospodynie z Malinnik najlepsze

Wygrała historia, wzruszenie i szacunek do tradycji. Koło Gospodyń Wiejskich w Malinnikach (gm. Orla) z wigilijnymi potrawami prosto z własnej spiżarni, gospodynie z Sielca (gm. Boćki) i „Kamioneczki” ze Starej Kamionki (gm. Sokółka) zajęły trzy pierwsze miejsca w wojewódzkim, podlaskim konkursie kulinarnym „Tradycyjny stół wigilijny”. Jury wyróżniło także koło gospodyń z południa – z Pokaniewa Kolonii (gm. Milejczyce) i północy - z Przystawańców (gm. Puńsk). W corocznym konkursie organizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich urzędu marszałkowskiego wzięły udział 32 koła gospodyń wiejskich z regionu. Reprezentowane były wszystkie powiaty województwa.

Opublikowano w Produkt regionalny

Ponad 12 tys. zł - taką kwotę zebrano podczas charytatywnej aukcji obrazów i fotografii „Podlaskie impresje”, zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Fundację „Pomóż im”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Artur Kosicki, uczestniczący w licytacji.

Opublikowano w Z regionów
Strona 1 z 35