Czas na zmiany w funkcjonowaniu województw?

Rozmowa z  Małgorzatą Ochęduszko-Ludwik, wicemarszałkiem woj. śląskiego.

Rozmowa z Małgorzatą Ochęduszko-Ludwik, wicemarszałkiem woj. śląskiego.

Czytaj więcej...
wtorek, 12 czerwca 2018 21:01

Jerzy Leszczyński o kadencji 2014 - 2018

O wyzwaniach dla Podlasia, zabiegach o utrzymanie polityki spójności (której finansowanie wg ostatnich doniesień może być obcięte nawet o 1/4) i relacjach samorządów wojewódzkich z władzą centralną rozmawiamy z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem województwa podlaskiego.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 04 czerwca 2018 00:36

RPO: Tylko opolskie w dobrej sytuacji

Minęliśmy już półmetek aktualnego okresu programowania. Bieżący rok  2018 jest czwartym rokiem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Instytucje Zarządzające powinny skoncentrować się na sprawnej certyfikacji wydatków do KE, aby uniknąć ryzyka utraty środków.

Czytaj więcej...
wtorek, 29 maja 2018 00:26