Inwestycje, to będzie gra o to, by przeżyć

Rozmowa z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego

Czytaj więcej...
wtorek, 22 października 2019 00:30

Okrągły stół o transformacji regionów górniczych

Regiony i obszary górnicze powinny być w nowej perspektywie finansowej UE obszarem strategicznej interwencji z poziomu europejskiego - mówili przedstawiciele śląskich środowisk społecznych i gospodarczych podczas okrągłego stołu nt. transformacji regionów górniczych.

Czytaj więcej...
środa, 25 wrzesień 2019 00:08

Inteligentne specjalizacje na Warmii i Mazurach

Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego po raz drugi przygotował raport z monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zawiera dane o stanie gospodarki na koniec 2018 roku. Wnioski - według UM - potwierdzają zasadność strategicznych wyborów podjętych przez samorząd województwa w 2013. W tym okresie województwo zatwierdziło „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” Zdefiniowano wówczas trzy regionalne specjalizacje - ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. Dowodem właściwego wyboru specjalizacji, według włodarzy województwa są stale rosnące wartości wskaźników obrazujących sytuację w wybranych dziedzinach gospodarki.

Czytaj więcej...
piątek, 23 sierpnia 2019 00:35