„Budowanie Europy ponad granicami”

Komitet Regionów zaprasza europejskie grupy współpracy terytorialnej do składania aplikacji do nagrody pn. „Budowanie Europy ponad granicami”.

Czytaj więcej...
wtorek, 14 stycznia 2020 00:02

Komitet Regionów mobilizuje władze lokalne w sprawie klimatu

Komitet Regionów wzmacnia współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi, ponieważ to miasta i regiony mają odegrać istotną rolę w realizacji celów klimatycznych, które mają zostać przedstawione w ramach konferencji COP26.

Czytaj więcej...
piątek, 27 grudnia 2019 00:15

KR za ambitniejszymi celami Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska podała do wiadomości informacje oraz przedziały czasowe związane z realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia działania dotyczy unowocześnienia w kwestii energii i celów klimatycznych, za którymi powinny pójść nowe polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, jakości powietrza atmosferycznego czy też ochrony bioróżnorodności.

Czytaj więcej...
wtorek, 17 grudnia 2019 00:12

Spór handlowy UE ze Stanami Zjednoczonymi

Regiony Unii Europejskiej udzielają znacznego wsparcia przedsiębiorstwom działającym w sektorze rolno-spożywczym, aby zrekompensować im straty z powodu 25-procentowych ceł jakie nałożyły na produkty rolno-spożywcze Stany Zjednoczone.

Czytaj więcej...
wtorek, 10 grudnia 2019 00:31
Strona 1 z 298