Dziedzictwo kulturowe a rozwój miast i regionów

W Brukseli odbyła się konferencja pn. „Regionalne i lokalne płaszczyzny dziedzictwa kulturowego”, która została zorganizowana przez Regionalną Inicjatywę na rzecz Kultury i Kreatywności we współpracy z instytucjami UE.

Czytaj więcej...
wtorek, 19 czerwca 2018 00:33

Przemysł kosmiczny a energetyka UE

Dnia 7 czerwca odbyły się warsztaty zorganizowane przez Komitet Regionów, Europejską Agencję Kosmiczną oraz organizację pozarządową EURISY.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwca 2018 00:48

Zagrożenia dla polityki spójności

Inicjatywa #CohesionAlliance świętuje swoje pierwsze najważniejsze osiągnięcia, do których należy zapewnienie polityki spójności dla wszystkich oraz zachowanie zasady wielopoziomowego sprawowania władzy.

Czytaj więcej...
wtorek, 05 czerwca 2018 00:30

Konsultacje Komitetu Regionów z mieszkańcami UE

Dnia 22 maja br. w Cagliari na  Sardynii odbył się dialog społeczny dotyczący zmian klimatycznych oraz przyszłości Europy.

Czytaj więcej...
wtorek, 29 maja 2018 19:59