KR za ambitniejszymi celami Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska podała do wiadomości informacje oraz przedziały czasowe związane z realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia działania dotyczy unowocześnienia w kwestii energii i celów klimatycznych, za którymi powinny pójść nowe polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, jakości powietrza atmosferycznego czy też ochrony bioróżnorodności.

Czytaj więcej...
wtorek, 17 grudnia 2019 00:12

Spór handlowy UE ze Stanami Zjednoczonymi

Regiony Unii Europejskiej udzielają znacznego wsparcia przedsiębiorstwom działającym w sektorze rolno-spożywczym, aby zrekompensować im straty z powodu 25-procentowych ceł jakie nałożyły na produkty rolno-spożywcze Stany Zjednoczone.

Czytaj więcej...
wtorek, 10 grudnia 2019 00:31

KR za zwiększeniem finansowania Partnerstwa Wschodniego

5 grudnia członkowie Komitetu Regionów opowiedzieli się za zwiększeniem finansowania działań w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Czytaj więcej...
wtorek, 10 grudnia 2019 00:20

Spotkanie członków komisji SEDEC

Dnia 27 listopada br. odbyło się spotkanie Komisji ds. Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC).

Czytaj więcej...
wtorek, 03 grudnia 2019 00:45
Strona 3 z 299