O roli regionów i miast w procesie odnowy Europy

Dnia 23 listopada br. odbyło się spotkanie Komisji ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX).

moje

Uczestnicy spotkania zastanawiali się jaka powinna być rola władz lokalnych i regionalnych w przyszłej Europie oraz jaką rolę powinny odgrywać miasta i regiony w procesie odnowy Europy. Zdecydowana większość uczestników spotkania zgodziła się, że w centrum działań powinni być obywatele Unii Europejskiej. Poza tym mówiono, że szczególną uwagę powinno zwrócić się na zasadę solidarności we wdrażaniu poszczególnych strategii.

Oryginalny tekst