Rozważania nad Europą

11 kwietnia br. Komitet Regionów zaprezentował wyniki kampanii pn. „Rozważania nad Europą”, które są rezultatem 150 konsultacji obywatelskich i 15,000 opinii nadesłanych do KR drogą internetową.

poi

Większość obywateli UE ma nadzieję, że władze europejskie okażą większą solidarność w kontaktach z państwami wspólnoty. Zwraca się także uwagę na potrzebę utworzenia konkretnej drogi dialogu pomiędzy obywatelami i władzami UE.
Raport pn. „Rozważania nad Europą” dostępny jest pod następującym adresem internetowym: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COR-17-070_report_EN-web.pdf

Oryginalny tekst