Komitet Regionów za większą rolą władz samorządowych

Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął intencję Komisji Europejskiej  wzmocnienia roli władz lokalnych i regionalnych w kreowaniu polityki Unii Europejskiej. Komitet Regionów w pełni wspiera propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie, ponieważ według Komitetu Regionów ich realizacja wpłynie pozytywnie na rozwój miast i regionów wspólnoty.

535632r

Link do oryginalnego tekstu
​AS
(ski)