Współpraca Komitetu Regionów z ICLEI

Komitet Regionów odnowił swój program współpracy z ICLEI czyli  Międzynarodową Radą na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych.

4687498

Nowe plany współpracy zostały podpisane 23 maja br. przez przewodniczącego Komitetu Regionów Karl-Heinza Lambertza oraz przedstawiciela Komitetu Wykonawczego ICLEI Cheryl Jones. Nowe działania mają opierać się na poprzednich doświadczeniach dobrej i skutecznej współpracy oraz na zwiększeniu roli miast i regionów w kwestii wdrażania inicjatyw opierających się na rozwoju zrównoważonym.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)

Czytany 286 razy