Integracja europejska poprzez spójność terytorialną

Dnia 27 września br. w Palmie na Majorce odbyło się 9. posiedzenie Europejskiej Grupy ds. Współpracy Terytorialnej.

12321321r

Na spotkaniu zwrócono uwagę, że integracja europejska i solidarność w UE polega przede wszystkim na usuwaniu barier oraz wspieraniu współpracy terytorialnej między krajami członkowskimi. Od początku  istnienia Unia Europejska wspierała wszelkie działania mające na celu pogłębienie spójności terytorialnej, zmniejszenia nierówności regionalnych i stworzenia jednolitego rynku.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)