„Transformacja cyfrowa i ekologiczna szansą na rozwój UE”

Podczas debaty przedstawicieli miast i regionów UE z Tytti Tuppurainen, fińską minister spraw zagranicznych, wezwano Wspólnotę do zapewnienia, że transformacja cyfrowa i ekologiczna przyniesienie korzyści regionom i ich mieszkańcom.

23423442r

Dnia 9 października br. Komitet Regionów przyjął dwie opinie opracowane na wniosek fińskiej prezydencji w Unii Europejskiej, w których skupiono się na rozwiązaniu problemu różnic w rozwoju technologicznej pomiędzy mieszkańcami Europy.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)