Nowoczesne technologie szansą dla starzejącej się Europy

Na październikowej sesji plenarnej Komitet Regionów z inicjatywy Birgitty Sacrédeus, radnej szwedzkiego regionu Dalarna, przyjął opinię dotyczącą starzenia się w aktywności i dobrym zdrowiu.

342324r

W opinii tej podkreślono, że europejskie społeczeństwo starzeje się i z tego powodu potrzebne jest wdrożenie inicjatyw zapobiegającym temu negatywnemu zjawisku demograficznemu. Zasadniczą rolę w zapewnianiu aktywnego i zdrowego procesu starzenia odgrywać mają nowoczesne technologie.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 października 2019 18:49