KR za zwiększeniem finansowania Partnerstwa Wschodniego

5 grudnia członkowie Komitetu Regionów opowiedzieli się za zwiększeniem finansowania działań w ramach Partnerstwa Wschodniego.

235466

Komitet Regionów sformułował szereg zaleceń, w których wezwał władze unijne do podjęcia większych starań, aby regiony UE miały więcej korzyści ze współpracy z regionami sześciu państw leżącymi na wschód od wspólnoty. W trakcie debaty padło wiele konkretnych propozycji, np. utworzenie akademii szkolącej urzędników samorządu lokalnego i regionalnego czy też zwiększenie wsparcia dla lokalnych projektów transgranicznych.

Link do oryginalnego testu
AS
(ski)

Czytany 241 razy