Komunikat po VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji

W Zielonej Górze w dniach 12-14 września 2019 r. odbyło się VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji. To doroczne spotkanie polskich i chorwackich samorządowców ma duże znaczenie dla relacji między obu krajami i sprawia, że z roku na rok są one coraz lepsze. Forum jest też znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z wdrażania funduszy unijnych, a także omówienia przygotowań do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Czytaj więcej...
wtorek, 24 wrzesień 2019 11:19

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP

Tematem wiodącym posiedzenia była dyskusja na temat stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 02 wrzesień 2019 14:35

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP

Tematem wiodącym posiedzenia były kwestie związane z organizacją Targów Smaki Regionów, które odbędą się w Poznaniu w dniach od 28 do 30 września 2019 r.

Czytaj więcej...
czwartek, 29 sierpnia 2019 10:05
Strona 5 z 237