Komunikat z posiedzenia Komisji ZWRP

w dniu 6 maja 2019 roku, w Białymstoku.

Czytaj więcej...
środa, 15 maja 2019 19:36

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

14 maja 2019 r., Warszawa. Na początku posiedzenia wybrano prezydium Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP. Przewodniczącym został Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, wiceprzewodniczącym – Marek Wierzba, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a sekretarzem - Agnieszka Kapała-Sokalska, Członek Zarządu Wojewódzkiego Pomorskiego. Wprowadzono też pewne zmiany w regulaminie pracy komisji.

Czytaj więcej...
środa, 15 maja 2019 13:12

Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

25 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP Związku Województw RP.

Czytaj więcej...
piątek, 26 kwietnia 2019 09:39