Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 11 lipca 2019 roku, w Olsztynie.

Czytaj więcej...
wtorek, 16 lipca 2019 19:46

Komunikat po posiedzenia Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP

27 czerwca 2019 r., Warszawa. Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące transformacji szkół w kontekście edukacji cyfrowej. Gośćmi tej części spotkania byli: Pani Justyna Jasiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji i Pan Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 01 lipca 2019 18:34

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

13 czerwca 2019 r., Warszawa. Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym przede wszystkim samorządów województw. Zastanawiano się nad wysokością zadłużenia stanu zadłużenie jednostek sektora samorządowego, w szczególności korporacji wojewódzkiej.

Czytaj więcej...
piątek, 14 czerwca 2019 13:30
Strona 7 z 237