Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 12 marca  2019 roku, w Warszawie

Czytaj więcej...
piątek, 15 marca 2019 14:41

XXXVIII obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

Warszawa, 10 stycznia 2019 r. Posiedzenie miało charakter wyborczy. W wyniku przeprowadzonych wyborów...

Czytaj więcej...
piątek, 11 stycznia 2019 17:14

XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 11 października 2018 roku w Warszawie odbyły się obrady XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 29 października 2018 13:30