Komunikat po posiedzenia Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP

27 czerwca 2019 r., Warszawa. Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące transformacji szkół w kontekście edukacji cyfrowej. Gośćmi tej części spotkania byli: Pani Justyna Jasiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji i Pan Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 01 lipca 2019 18:34

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

13 czerwca 2019 r., Warszawa. Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym przede wszystkim samorządów województw. Zastanawiano się nad wysokością zadłużenia stanu zadłużenie jednostek sektora samorządowego, w szczególności korporacji wojewódzkiej.

Czytaj więcej...
piątek, 14 czerwca 2019 13:30

Komunikat z posiedzenia komisji ds. żywności

10-11 czerwca  2019 r., Stare Sady k/Mikołajek.

Czytaj więcej...
piątek, 14 czerwca 2019 13:24
Strona 10 z 240