Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP

Tematem wiodącym posiedzenia była dyskusja na temat stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 02 wrzesień 2019 14:35

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP

Tematem wiodącym posiedzenia były kwestie związane z organizacją Targów Smaki Regionów, które odbędą się w Poznaniu w dniach od 28 do 30 września 2019 r.

Czytaj więcej...
czwartek, 29 sierpnia 2019 10:05

Z Ministrem Edukacji o polskiej oświacie

Nauczyciele odchodzą od profesji, młodzi nie chcą pracować w oświacie, brakuje nauczycieli zawodu, języków obcych – czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Delegacja Związku Województw RP w składzie: marszałek Elżbieta Anna Polak, Rafał Kandziora, Elżbieta Stolorz – Krzisz, Mirosław Krusiewicz, Bogdan Ciepielewski spotkała się z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim. Rozmowy dotyczyły finansowania i funkcjonowania oświaty w Polsce.

Czytaj więcej...
środa, 07 sierpnia 2019 13:11