Posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP

10 kwietnia 2019 roku, odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji ds. Żywności Związku Województw RP. 

Czytaj więcej...
sobota, 13 kwietnia 2019 10:14

Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 12 marca  2019 roku, w Warszawie

Czytaj więcej...
piątek, 15 marca 2019 14:41

XXXVIII obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

Warszawa, 10 stycznia 2019 r. Posiedzenie miało charakter wyborczy. W wyniku przeprowadzonych wyborów...

Czytaj więcej...
piątek, 11 stycznia 2019 17:14
Strona 11 z 237