Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

9 marca 2018 r., Warszawa. Tematem wiodącym posiedzenia był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego audytów krajobrazowych.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 19 marca 2018 11:46

Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP

19 lutego 2018 r., Warszawa. Tematem wiodącym posiedzenia były kwestie związane z organizacją tegorocznej edycji Targów Smaki Regionów.

Czytaj więcej...
czwartek, 22 lutego 2018 11:06

Komunikat Po Posiedzeniu Rady Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwszym punktem dyskusji były kwestie, dotyczące ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”.

Czytaj więcej...
środa, 21 lutego 2018 07:34