Stanowisko konferencji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

Etykiety
z 6 września 2008 r. w sprawie RPO 2007-2013

W Gdańsku odbyła się konferencja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych z udziałem ponad 120 przedstawicieli tych funduszy z całej Polski. Na konferencji jednogłośnie sformułowane zostało stanowisko dotyczące RPO na lata 2007-2013.
Czytaj więcej...
czwartek, 18 wrzesień 2008 13:11

II Forum Regionów w Muszynie

II Forum Regionów w MuszynieW Muszynie odbyło się dwudniowe Forum Regionów. O polityce regionalnej  dyskutowali wybitni specjaliści z całej Polski i wielu krajów europejskich. Forum Regionów odbywało się równocześnie z Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Czytaj więcej...
wtorek, 16 wrzesień 2008 16:07

II Forum Regionów w Muszynie

Etykiety
II Forum Regionów w MuszynieW Muszynie odbyło się dwudniowe Forum Regionów. O polityce regionalnej  dyskutowali wybitni specjaliści z całej Polski i wielu krajów europejskich. Forum Regionów odbywało się równocześnie z Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Czytaj więcej...
wtorek, 16 wrzesień 2008 16:07