Pionierska pomoc państwa dla technologii CCS w Europie

Etykiety
Organ Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA Surveillance Authority, ESA) podjął pionierską decyzję o niesprzeciwianiu się norweskiej pomocy publicznej dla wielkiego projektu wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage – CCS) w Mongstadt (zachodnia Norwegia).
Czytaj więcej...
piątek, 25 lipca 2008 09:44

Komunikat po posiedzeniu Rady Programowej ZWRP

Komunikat po posiedzeniu Rady Programowej ZWRP17 lipca 2008 r. w Kołobrzegu, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP. Przewodniczący Rady, marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko, dokonał prezentacji porządku obrad Konwentu Marszałków Województw RP. Następnie Rada Programowa dyskutowała nad zmianami w Regulaminie Rady. Rada zapoznała się także z wykazem przedstawicieli województw w strukturach ZWRP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawicielstwach europejskich i organach ministerialnych.
Czytaj więcej...
wtorek, 22 lipca 2008 09:32

Komunikat po posiedzeniu Rady Programowej ZWRP

Etykiety
Komunikat po posiedzeniu Rady Programowej ZWRP17 lipca 2008 r. w Kołobrzegu, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP. Przewodniczący Rady, marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko, dokonał prezentacji porządku obrad Konwentu Marszałków Województw RP. Następnie Rada Programowa dyskutowała nad zmianami w Regulaminie Rady. Rada zapoznała się także z wykazem przedstawicieli województw w strukturach ZWRP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawicielstwach europejskich i organach ministerialnych.
Czytaj więcej...
wtorek, 22 lipca 2008 09:32