Zaproszenie na II Pielgrzymkę Samorządowców

Etykiety
Serdecznie zapraszamy na II Pielgrzymkę Samorządowców do Naszej Patronki, w 9. rocznicę Jej kanonizacji.
Największa uroczystość poświęcona naszej Patronce, organizowana corocznie z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego, jest – począwszy od roku 2000 – powiązana z rocznicą pamiętnej kanonizacji Św. Kingi, uroczyście dokonanej przez Jana Pawła II na sądeckich błoniach 16 czerwca 1999 r., z licznym udziałem samorządowych delegacji. Tradycyjny odpust, organizowany od lat w lipcu (w kalendarzowym sąsiedztwie liturgicznego wspomnienia Św. Kingi), ma raczej regionalny charakter. W ubiegłym roku, 17 czerwca, podczas rocznicowej Mszy św., Ks. Biskup Wiktor Skworc odczytał dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uroczyście ogłaszając ustanowienie Naszej Patronki.
Czytaj więcej...
czwartek, 05 czerwca 2008 14:14

Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

w dniu 28 maja 2008 r.
Czytaj więcej...
piątek, 30 maja 2008 17:10

Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

Etykiety
w dniu 28 maja 2008 r.
Czytaj więcej...
piątek, 30 maja 2008 17:10